Autor:

Mingyan Wu, Xingcheng Xiao, Nenad Vukmirovic, Shidi Xun, Prodip Kumar Das, Xiangyun Song, Paul Olalde-Velasco, Dongdong Wang, Adam Z. Weber, LinWang Wang, Vincent S Battaglia, Wanli Yang and Gao Liu

Paginas:
Año: 2013
Volumen:
Número:
Revista:
ISSN:
Abstract: Towards an Ideal Design of Polymer Binders for High-Capacity Battery Anodes
URL: http://www.scl.rs/papers/Vukmirovic_JACS_2013.pdf


 
Siguenos en: